Rykten & skvaller

Människan är en social varelse som lever i flock. Människan är därmed även en flockvarelse som har en, många gånger befogad, rädsla att bli utstött ur gruppgemenskapen. Rykten och skvaller är till delar ett kitt som kan hålla en grupp intakt, fast lika gärna vara orsaken till splittring. Rykte och skvaller är inte exakt samma sak, det förekommer vissa nyansskillnader. Den som önskar vederlägga rykten och skvaller bör ha god hörsel. Om inte kan en hörapparat göra susen.

 

Rykten
Då det gäller rykten så handlar det om en persons anseende inom det sociala systemet, oavsett det handlar om familjen, släkten eller om kollegor och medarbetare på en arbetsplats. Anseendet kan exempelvis vara gott, mindre bra eller direkt dåligt. Man kan också utrycka det som att vederbörande har gott rykte om sig i professionella sammanhang men mindre gott i familjesammanhang. Någon kan ha rykte om sig att vara opålitlig. Ett rykte kan också handla om obekräftade uppgifter som cirkulerar. Exempelvis kan det gå ett rykte om att en butik som för ett visst varumärke ska etablera sig i närområdet eller att företaget man arbetar på ska lägga ned verksamheten.

Whisper Words

 

Skvaller
Till skillnad från rykten som kan vara obekräftade uppgiften som cirkulerar så skulle man kunna säga att skvaller handlar om att dela information som kan inverka menligt eller direkt skadligt på annan/andra individer. Man skvallrar till personer som vare sig är en del av problemet eller lösningen av detsamma. Skvaller har definitivt en dragningskraft eftersom skvallret ofta innehåller en dos sanning och resten rena påhitt. En kittlande kombination som sprider sig snabbare än en skogsbrand. Skvallret kan sägas ha en funktion. Det är bland annat därför det är så vanligt förekommande vid kriser. Skvallret ger en känsla av samhörighet med dem som delar ens uppfattning. Till de större problemen med skvaller är att det kan vara elakt och det kan medföra att individer avkrävs ett ställningstagande. Det kan vara för eller emot en person, en grupp eller en viss händelse. Människan tycks ha ett inneboende behov av att skvallra. Fast som en ansvarstagande individ bör man kontrollera om uppgiften stämmer eller helt enkelt avstå från att lyssna på skvaller. Ännu bättre är att avstå från att föra det vidare.

 

Utsatt för skvaller – det finns hjälp
Den individ som utsatts för elakt skvaller kan vidta åtgärder. Klicka på länken för tips på hur man kan gå tillväga då man själv blivit drabbad av elakt skvaller.

 

Inte skapta leva i ensamhet
Människan är inte skapt för att leva i ensamhet. Hon behöver ett socialt sammanhang där. Människor behöver interagera med andra bland annat för att spegla sig i andra. För att utmana andra konventioner och sociala regler inom gruppen, samhället och världen i stort krävs av individen en sjusärdeles självkänsla och inre styrka. Det är egenskaper som kan, men inte behöver, utgöra grunden för skvaller och ryktesspridning.

 
 
 
videozoom