Skvaller – en del av den mänskliga naturen

Skvaller associeras ofta med människor som sitter och viskar, dömer och skrattar åt andra människors beteenden och handlingar. Det ryktas att någon har en kärleksaffär, är homosexuell, är skyldig en massa pengar, har sagt något taskigt om någon bekant, är hemligt förälskad i sin chef, ska lämna sin parter, är alkoholist etc.. Saker som man i allmänhet inte talar öppet om men som ändå diskuteras av dem som absolut inte är inblandade.

Som fenomen är skvaller extremt vanligt i alla kulturer och i svenska språket finns det ett flertal ord och uttryck som till exempel skvallertant, skvallerbytta, skvallerkärring, skvallerpress, skvallerspalt, skvallersjuk och skvallertacka, för att bara nämna några. Det sägs att kvinnor skvallrar mer än män, men detta kan också vara en fördom eftersom män inte gärna erkänner det. Det skall däremot

skvallras mer i mindre samhällen men det beror knappast på att människorna här är mer benägna att skvallra utan att alla känner alla i små städer och byar. Man kan inte komma undan på samma sätt som i storstaden, vilket något så enkelt som att grannfrun går till bagaren men kommer ut därifrån utan att ha handlat genast kan bli orsak till skvaller. Om man har handlat snygga barnkläder på Kidsbrandstore.se märker alla det med en gång och vill genast veta varifrån de kommer.

Men vad fyller skvaller egentligen för funktion, om någon? Och har man alltid skvallrat eller är det något som kommit i moderna tider genom reality TV och skvallertidningar? Nej, naturligtvis har skvaller funnits i alla tider och det finns

egyptiska hieroglyfer om skvaller, liksom ett flertal restriktioner och regler mot skvaller i det Gamla Testamentet. I antik grekisk och romersk litteratur talas det en hel del om skvaller och elaka rykten och detta fortsätter sedan genom medeltiden och in i våra dagar.

Meningen med skvaller

Det finns dock en viss mening med skvaller, åtminstone om man skall tro vissa forskare. Enligt historikern Yuval Harari är skvaller en av anledningarna till att

människans språk och samhälle utvecklats då det var just skvallret som tillät människan att både utveckla ett mer komplicerat vokabulär, och att skapa sociala band utöver den egna gruppen. Från att endast kunna tala om var det finns äpplen eller att fienden närmade sig kunde man med skvallret ta reda på mycket om sin omgivning.

Även vid Lunds universitet har man

forskat om skvaller och kommit fram till liknande resultat då skvaller är ett sätt för olika grupper att utveckla starkare relationer sinsemellan, liksom att ta reda på viktig information som kan hjälpa dem att överleva. Skvallret kan alltså fungera som ett slags socialt skydd, men också ett fysiskt sådant, då det alltid är bra att veta hur någon blivit rik, fått tag på mat eller haft en otäck upplevelse med en annan människa.

 
 
 
videozoom